Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Archiv aktualit

19. 9. 2017
Ekonomický tým

Školní kolo soutěže" Ekonomický tým 2017/2018" ....


15. 9. 2017 12:19
Opravný termín absolutoria VOŠ

Opravný termín absolutoria VOŠ


19. 7. 2017
Chorvatsko 2017

Sportovně-turistický kurz Chorvatsko  Baška Voda - kemp Baško Polje...


3. 7. 2017
Sázava 2017

Již třetím rokem pořádala sekce TEV vodácký sportovní kurz na Sázavě...


2. 7. 2017
BFI WIEN

Letošní brněnské setkání jsme naplánovali na samotný konec školního roku...


28. 6. 2017
Exkurze Skotsko 2017

V letošním roce jsme  absolvovali 8 denní exkurzi do Skotska...


27. 6. 2017 10:09
Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ vzdělávacího programu EPČ a ZO

V pondělí 26. června 2017 proběhlo slavnostní předání diplomů 44 absolventům VOŠ.


14. 6. 2017 08:06
Absolutoria studentů oboru Sociální práce

Od 12. do 21. 6. 2017 budou studentky a studenti VOŠ, oboru Sociální práce, přistupovat k absolutoriím …


8. 6. 2017 11:15
Workshopy pro žáky SŠ

Protože se žáci a žákyně střední školy obvykle nemají možnost podívat se „pod pokličku“ vyšší odborné školy, nyní dostali možnost tuto věc napravit a strávit dopoledne v budově Pionýrská.


8. 6. 2017 10:37
Mezinárodní zkouška English for Business

Dne 6. dubna 2017 se na naší škole konala mezinárodní jazyková zkouška z obchodní angličtiny English for Business.


7. 6. 2017
Jarní stáž v Anglii

Výsledky 3. kola konkurzu...


6. 6. 2017
Studium bez hranic IV

Dvoutýdenní stáž v Londýně s desetidenní odbornou praxí ve firmách (obchodní a ekonomická oddělení)...


5. 6. 2017
Školka v knihovně

Na závěr měsíce května připravila třída 2. K se svými vyučujícími program pro malé děti z mateřské školky na Úvoze...


31. 5. 2017
Mezinárodní zkouška Angličtina v podnikání

V letošním školním roce se k mezinárodní zkoušce English for Business přihlásilo 56 studentů...


30. 5. 2017
Soutěž v anglické obchodní slovní zásobě

Dne 9. května 2017 se na naší škole konala soutěž nazvaná Business English Survival Contest...


19. 5. 2017 10:26
Odevzdání absolventských prací

Studenti sociální práce odevzdávali své absolventské práce.


19. 5. 2017 08:48
Odborná knihovnická exkurze do Krakova

Studenti 1. a 2. ročníku knihovnické VOŠ navštívili ve dnech 8. až 11. května polské královské město Krakov.


15. 5. 2017 14:23
Květinový den 10.5.2017

Dobrovolníci z 1. a 2. ročníků oboru Sociální práce se 10.5.2017 opět zúčastnili sbírky Ligy proti rakovině s názvem Květinový den.


15. 5. 2017
Prezentiáda 2017 - krajské a celostátní kolo

Plynulý projev, sladěnost, originalita, to vše zajistilo dívkám z 2. L postup do grandfinále...


11. 5. 2017 07:35
Charitativní Bazárek

1. ročník charitativního Bazárku se vydařil a pro mobilní hospic se podařilo získat 6.334 Kč!


25. 4. 2017
Jak jsme Listovali

V pátek 7. dubna do naší školy poprvé zavítal projekt Listování, jehož spoluzakladatelem je herec a moderátor Lukáš Hejlík...


25. 4. 2017
Exkurze do vily Stiassni

Brněnskou vilu Tugendhat obdivují zástupy turistů z celého světa. Žáci třídy 4. K  se přesvědčili, že brněnský funkcionalismus nabízí i další architektonické skvosty v oblasti vilové zástavby...


25. 4. 2017
Kulturně historická exkurze

Dne 6. 4. 2017 navštívili žáci naší školy Kutnou Horu, město, jehož památky jsou od roku 1995 na seznamu UNESCO...


25. 4. 2017
Vzájemná spolupráce s Masarykovou univerzitou

V rámci předmětů Metodologie pro informační studia a knihovnictví I (MISK I) a Metodologie pro informační studia a knihovnictví II (MISK II) provedli studenti KISKu výzkum...


24. 4. 2017 15:07
Pozvánka

na charitativní Bazárek, který pořádá 2. AV ve dnech 3. - 5. 5. 2017 ve sborovně školy - v časech přestávek, s rozmanitým sortimentem, za vynikající cenu.


24. 4. 2017 13:32
Závěrečný prodej JA Firmy "Mr. TOUST"

Studentská JA Firma "Mr. TOUST", založená v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie, uskutečnila 6. 4. 2017 svou poslední výrobní a prodejní akci.


24. 4. 2017
Prezentiáda 2017

„Láska, sex a něžnosti“ nebo „Nejpřínosnější vynález“???


24. 4. 2017
Londýn 2017

Začátkem dubna se vypravila na již tradiční dvoutýdenní odborné stáže do anglických firem v Londýně další skupinka 15 žáků...


21. 4. 2017 13:51
Mezinárodní události a jejich vliv na ekonomiku

21. 4. 2017 jsme realizovali právně – politologický seminář zaměřený na rozvoj kritického myšlení.


21. 4. 2017 13:45
Smlouva je vztah a pacta sunt servanda

Právně – historický seminář 21. 4. 2017 měl zážitkovou formu.


19. 4. 2017 10:51
Pasování prvňáčků na čtenáře

V rámci března měsíce čtenářů stihli dobrovolníci z řad studentů 1. a 2. VK udělat radost žákům první třídy ze Základní školy v Měníně u Brna.


11. 4. 2017 10:23
Prezentace marketingových projektů

Dne 10. 4. 2017 proběhla prezentace marketingových projektů zpracovaných studenty studijních skupin 2. P a 2. Q.


10. 4. 2017 14:19
Pozvánka na cyklus přednášek ke Světovému dni sociální práce

Již potřetí si spolu se studentkami a studenty oboru sociální práce různými aktivitami připomínáme SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE.


10. 4. 2017 14:11
Setkání členů ASVSP na Pionýrské

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se už tradičně na OA, SOŠk a VOŠ Brno uskutečnila Valná hromada Asociace vzdělavatelů v sociální práci.


6. 4. 2017
Březen - měsíc čtenářů

Březen je na oboru informační služby každoročně ve znamení akcí spojených se čtením, akcemi v knihovně, darováním knih, vytvářením záložek apod...


6. 4. 2017
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ V ROZDROJOVICÍCH 2017

Shodou náhod až na začátku dubna navštívila děti ve škole v Rozdrojovicích delegace pohádkových postav...


4. 4. 2017 09:44
Světový den sociální práce

V rámci oslav Světového dne sociální práce proběhla přednáška "Pět žen na Kilimanjaro".


4. 4. 2017
Mistrovství ČR v grafických disciplínách 2017

Naši žáci skvělě reprezentovali školu...


3. 4. 2017
Soutěž v grafických disciplínách - školní kolo

V únorových hodinách PEK psali všichni žáci 2. - 4. ročníků a nejlepší písaři jen z 1. ročníků soutěžní desetiminutový opis z papírové předlohy...


3. 4. 2017
Matematická soutěž 2017

Ve středu 8. března proběhlo školní kolo Matematické soutěže...


3. 4. 2017
Soutěž v grafických disciplínách - školní kolo

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, a to zvlášť pro první ročníky, které měly méně náročný text, a zvlášť pro všechny písaře...


31. 3. 2017 09:24
Kruh radosti 2017

V březnu jsme se studenty prvních ročníků obou ekonomických oborů uspořádali Konferenci "Kruh radosti".


29. 3. 2017 09:20
Březen - měsíc čtenářů

Březen je na oboru informační služby každoročně ve znamení akcí spojených se čtením, akcemi v knihovně, darováním knih, vytvářením záložek apod. 


28. 3. 2017
Festival OČIMA GENERACÍ

V letošním roce jsme se zapojili do celorepublikové akce, kterou pořádá nezisková organizace   COR APERTUM, z. s. ...


28. 3. 2017
Matematický klokan 2017

Také v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže Matematický klokan …


27. 3. 2017 13:44
Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit

8. března 2017 navštívili studenti 1. VK v rámci předmětu typologie dokumentů výstavu nazvanou „Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit“.


26. 3. 2017
Brněnské atletické jaro

Lužánky 2017...


23. 3. 2017 09:40
Historie, současnost a budoucnost českého podnikání

V rámci spolupráce Vyšší odborné školy Brno a společnosti ACCONTES s.r.o. se 15. února 2017 uskutečnila přednáška pana Jiřího Novotného, jednatele společnosti na téma „Historie, současnost a budoucnost českého podnikání“.


23. 3. 2017 09:37
Prezentace vzdělávacích programů VOŠ studentům OA a EL

V rámci propagace vzdělávacích programů ekonomicko-právní činnost, sociální práce a zahraniční obchod se 23. února 2017 uskutečnila prezentace pro studenty OA a EL naší školy.


23. 3. 2017
Debatiáda 2017

Společenskovědní sekce vyhlásila pro letošní již 8. ročník školního kola soutěže debatních týmů dvě soutěžní teze...


21. 3. 2017
Dějepisná olympiáda

Také v letošním roce si žáci mohli ověřit své vědomosti v oboru historie...


9. 3. 2017
Místo: Tajov – Donovaly

Lyžařský výcvikový kurz ...


7. 3. 2017
OPĚT JEDNIČKY A VELKÝ ÚSPĚCH NA VELETRHU FIF

Ve čtvrtek 2. března 2017 se naše fiktivní firmy zastoupené žáky 3. C a 3. D zúčastnily 11. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem v Brně...


4. 3. 2017
ÚČETNÍ TÝM 2017

SVŠE Znojmo ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl, s.r.o., pořádalo  soutěže tříčlenných družstev ÚČETNÍ TÝM 2017...


27. 2. 2017
Daňové poradenství a auditing v praxi

Dne 23. února 2017 se na naší škole pro maturanty konala tradiční přednáška Daňové poradenství a auditing v praxi...


27. 2. 2017
Finálové kolo manažersko-marketingové soutěže Business Point 2017

Úžasný úspěch děvčat ze 3. L ve finále BP 2017 na VUT v Brně...


24. 2. 2017
WORDPROCESSING

Bartlová Hana, žákyně čtvrtého ročníku oboru Informační služby, to je jméno vítězky školního kola...


20. 2. 2017
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY

Studenti třídy 1. VK se ve středu 15. února podívali v rámci předmětu Typologie dokumentů do Moravské galerie v Brně...


17. 2. 2017
Naše 5. místo mezi 46 školami z ČR

11. ročník soutěže Má dáti - dal se tradičně konal koncem ledna...


17. 2. 2017
Pomoc pro UNICEF

Letos jsme se přidali k mnoha školám v ČR i ve světě, které už v rámci projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ ...


14. 2. 2017
Odpoledne na Kotlandě se vrátilo ve velkém stylu

Po roční přestávce se vrátila tradiční akce pro žáky devátých tříd ZŠ „Odpoledne na Kotlandě“...


9. 2. 2017
Sbírka hraček pro děti

Cvičné firmy (JA Firmy) se zapojily koncem ledna 2017 do Sbírky hraček pro děti...


7. 2. 2017
Stali jsme se patrony „vodicího“ štěnětě!

Žáci 3. L přišli s nápadem stát se patrony „vodicího“ štěněte...


6. 2. 2017
ŽLUTÝ

V letošním roce navázala naše škola spolupráci s časopisem Žlutý...


30. 1. 2017
ÚSPĚCH NAŠICH FIKTIVNÍCH FIREM

Ve středu 25. ledna 2017 se naše fiktivní firmy TEC, s. r. o. a Bohem Tour, s. r. o. (zastoupené žáky 3. C a 3. D) zúčastnily 11. regionálního veletrhu fiktivních firem v Praze...


11. 1. 2017
O nejkrásnější PF 2017

Začátkem prosince proběhla na škole soutěž určená pouze pro první ročníky...


10. 1. 2017
Finanční gramotnost – školní kolo

Výsledky školního kola soutěže Finanční gramotnost pro školní rok 2016/2017 jsou již známy...


8. 1. 2017
PROTIKLADY SVĚTA NA NAŠÍ ŠKOLE – soutěž v počítačové grafice

V prosinci probíhala na naší škole soutěž v počítačové grafice na téma Protiklady světa...


5. 1. 2017
„AEROBIC MASTER CLASS“ - městské kolo – 8. 12. 2016

18. ročníku městského kola AEROBIC MASTER CLASS se zúčastnilo 44 soutěžících z 15 škol ...


5. 1. 2017
43. ročník Olympiády v českém jazyce školní kolo 2016/2017

Školní kolo 43. ročníku Olympiády v českém jazyce v letošním školním roce proběhlo 7. prosince 2016...


3. 1. 2017
KOTLANDA OPĚT SOUTĚŽÍ VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V listopadu a prosinci 2016 se žáci třetích a čtvrtých ročníků oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum tradičně zapojili do celostátní soutěže Finanční gramotnost...


21. 12. 2016
DEN FIREM

V pátek 16. prosince 2016 se uskutečnil na naší škole již třetí ročník akce DEN FIREM...


15. 12. 2016
CHARITATIVNÍ ANTIKVARIÁT 2016

S adventem byl v přízemí Moravské zemské knihovny v Brně zahájen Charitativní antikvariát pro veřejnost...


12. 12. 2016
1. místo v celorepublikovém finále „Účetní olympiády“ na VŠE

Tým 4. A ve složení Marie Drápalová, Dominika Kantková, Aleš Kala a Dominik Mazur získal pro naši školu 1. místo v 6. ročníku celostátní soutěže „Účetní olympiáda“...


11. 12. 2016
TALENT 2016

Také letos se v několika etapách uskutečnilo školní kolo víceoborové umělecké soutěže Talent 2016...


5. 12. 2016
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 23. 11. 2016 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce...


2. 12. 2016
Odpoledne na Kotlandě 2017

Ve školním roce 2016/2017 připravujeme již 6. ročník velmi oblíbené akce „Odpoledne na Kotlandě“...


30. 11. 2016
Padělky v Brně aneb Co lze zažít v ČNB

Od září 2016 byla v pobočce ČNB v Brně na Rooseveltově ulici č. 18 otevřena za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka výstava „Lidé a peníze“,  zaměřená na padělky...


22. 11. 2016
Soutěž TOP JA Firma je již v polovině

Celoroční soutěži TOP JA Firma 2016/2017 se dostala již do poloviny...


21. 11. 2016
PROJEKT ASPIRE

Naše škola se již druhým rokem zapojila do projektu AT&T ASPIRE...


21. 11. 2016
Certifikát ESP

V  letošním školním roce se žáci cvičných firem (JA Firem) zapojili do certifikace ESP...


17. 11. 2016
Dobročinný bazar JA Firem

V pátek 11. listopadu 2016 se uskutečnil v naší škole Bazar JA Firem...


15. 11. 2016
Prezentace Vyšší odborné školy na veletrhu Gaudeamus

Ve dnech 1. až 4. 11. 2016 hostilo brněnské výstaviště veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus...


14. 11. 2016
NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY VE TMĚ

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 navštívili studenti třetího ročníku vyšší odborné školy v rámci dne otevřených dveří brněnskou obecně prospěšnou společnost Tyflocentrum...


14. 11. 2016
ŽÁCI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ V NAŠÍ KNIHOVNĚ

V úterý 8. 11. a ve čtvrtek 10. 11. naši školní knihovnu navštívili žáci osmé a deváté třídy ze Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, p. o. ...


11. 11. 2016
JA CITI INTERANTIONAL INNOVATION CAMP, Bratislava

Dne 9. listopadu 2016 reprezentovalo devět žáků z tříd 3. A a 3. B naši školu na  JA CITI INTERANTIONAL INNOVATION CAMPU  v Bratislavě...


23. 10. 2016
SOUBOJ KŘÍŽKŮ A KOLEČEK ANEB ŠKOLNÍ KOLO V PIŠKVORKÁCH

Čtverečkovaný papír, pekelné soustředění a ....


19. 10. 2016
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ V KNIHOVNĚ JIŘÍHO MAHENA

Na začátku října proběhlo v KNIHOVNĚ JIŘÍHO MAHENA každoroční pasování prvňáčků na nové čtenáře knihovny...


18. 10. 2016
TÝDEN KNIHOVEN 2016

Jako každý rok touto dobou odehrál se i letos Týden knihoven 2016...


17. 10. 2016
Setkání prezidentů JA Firem v Baťově vile

Dne 13. října 2016 se uskutečnil ve Zlíně v Baťově vile Workshop pro prezidenty JA Firem z Moravy a my jsme byli tak jako každý rok přitom...


28. 9. 2016
35. ročník středoškolského poháru v atletice - CORNY 2016

V úterý 20. 9. 2016 reprezentovalo naši školu na krásném stadionu Pod Palackého vrchem družstvo dívek a družstvo chlapců...


27. 9. 2016
Firemní praktikum 2016

Návštěva německé partnerské školy z Heilbronnu u nás v Brně...


26. 9. 2016
JA Firmy 2016/2017

V letošním školním roce se ve třídách 3. A a 3. B vytvořilo jedenáct JA Firem...


17. 9. 2014
Výsledky 1.kola konkurzu na stáž v Anglii

Výsledky 1.kola konkurzu na stáž v Anglii ke stažení ZDE.


1. 12. 2011
až 1 Prosinec 2012
Blíží se Aerobic Master Class. Favoritkou je Prosserová

Studentka 2.LA vyhrála okresní kolo prestižní soutěže. S dalšími pěti kolegyněmi ze školy se pustí do brněnského finále opět na Kotlářské...


14. 4. 2011
Děvčata prokázala obratnost a sílu ve šplhu

Okresní a krajské kolo přineslo vyrovnaný boj, z něhož Kotlářská vytěžila. Čtveřice Plotzerová, Drápalová, Sasková a Řešetková skončila druhá, respektive čtvrtá...


1. 3. 2011
Sérii cizojazyčných soutěží uzavřela francouzština

Řady zájemců z pěti tříd Kotlářské se pokusily získat školní ocenění pro mistra řeči Země galského kohouta...


Archiv aktualit
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.