2. 7. 2017

BFI WIEN

Letošní brněnské setkání jsme naplánovali na samotný konec školního roku, po uzavření klasifikace na obou školách. Vídeňáky jsme uvítali ve čtvrtek v deset hodin ve škole, potom jsme se vydali na krátkou návštěvu Otevřené zahrady na Údolní a poté do kostnice u sv. Jakuba. Po kostnici jsme rozdělili všechny žáky do čtyř jazykově smíšených skupin a vybavili jsme je pracovními listy s fotografiemi důležitých i kuriózních brněnských reálií.

Více >>>