30. 5. 2017

Soutěž v anglické obchodní slovní zásobě

Dne 9. května 2017 se na naší škole konala soutěž nazvaná Business English Survival Contest. Účastníci soutěže se na jednu vyučovací hodinu stali „zaměstnanci“ mezinárodní firmy a prověřovali si znalosti anglické obchodní slovní zásoby nabyté v rámci hodin anglického jazyka i mimo ně.  

Více >>>