24. 4. 2017 13:32

Závěrečný prodej JA Firmy "Mr. TOUST"

Studentská JA Firma "Mr. TOUST", založená v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie, uskutečnila 6. 4. 2017 svou poslední výrobní a prodejní akci. O čerstvě upečené toasty – klasický, vegetariánský a pizza toast – byl opět značný zájem, a tak úhrnná částka z celoroční podnikatelské činnosti činí krásných 6 008 Kč.
Studenti se rozhodli tyto vydělané prostředky věnovat formou sponzorského daru žákům a studentům v Ústavu pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce.
Sponzorský dar bude předán v měsíci květnu a pak už čeká studenty sepsání výroční zprávy firmy.


Garant akce: Ing. Věra Matějková