Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 proběhne bez přijímacích zkoušek

Přijímací řízení na VOŠ pro všechny vzdělávací programy je kompletně administrováno na pracovišti Pionýrská 23.

Přihlášky ke studiu uchazeči doručují na adresu:   Pionýrská 23, 662 05 Brno.

Z důvodu nedostatečného počtu přihlášek NEBUDE ve školním roce 2018-2019 OTEVŘENO DÁLKOVÉ STUDIUM  programu ZAHRANIČNÍ OBCHOD. Předpokládáme, že ve školním roce 2019-2020 bude program opět otevřen.

Kolo

Termín podání

přihlášky

Termín přijímacího pohovoru

(slouží k OVĚŘENÍ A DOPLNĚNÍ zaevidovaných údajů, NENÍ TŘEBA ŽÁDNÁ PŘÍPRAVA)

1. kolo

31.5.2018

25.6.2018

Ekonomicko-právní činnost

Zahraniční obchod

26.6.2018

Sociální práce

Informační služby a knihovnictví

 2. kolo   

 7.9.2018   

 24.9.2018 

Ekonomicko-právní činnost

Zahraniční obchod

 25.9.2018 

Sociální práce

Informační služby a knihovnictví

Přihlášku je nutné doložit:

1. ověřenou kopií maturitního vysvědčení (nejpozději v den konání přijímacího pohovoru)

2. ověřenou kopií vysvědčení za poslední rok střední školy

 Více informací v odkazech pro jednotlivé vzdělávací programy:

  SOCIÁLNÍ PRÁCE 75-32-N/01
  EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST 68-41-N/03
  ZAHRANIČNÍ OBCHOD 63-41-N/08
  INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ 72-41-N/02

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.