Školská rada

Složení školské rady zvolené na období 2015 – 2018

Předseda školské rady:
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy

Místopředseda:
Jan König, zástupce zřizovatele

Zapisovatel:
Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy

Členové ŠR:

Složení školské rady pro volební období 20152018:

Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, pedagog školy
Marek Andrysík, žák
Martin Smolík, student
Patrik Zavadil, žák
RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele

Činnost a pravomoci školské rady:
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÝCH RAD

Školská rada zvolená na období 2012-2015

Zápis č. 9 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 16. 12 2014

Zápis č. 8 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 23. 10 2014

Zápis č. 7 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 12. 5 2014

Zápis č. 6 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 27. 1. 2014

Zápis č. 5 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 17. 10. 2013

Zápis č. 4 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 20. 6. 2013

Zápis č. 3 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 29. 10. 2012

Zápis č. 2 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 14. 6. 2012

Zápis č. 1 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 3. 4. 2012

Školská rada zvolená na období 2015-2018

Jednací řád Školské rady při OA, Brno, Kotlářská 9

Zpráva o činnosti 2016/2017

Zápis č. 6 z  jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 17. 10. 2016

Zápis č. 5 z  jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 31. 8. 2016

Zápis č. 4 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 9. 6. 2016

Zápis č. 3 z mimořádného jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 7. 4. 2016

Zápis č. 2 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 26. 10. 2015

Zápis č. 1 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 30. 3. 2015

Zápis z voleb do školské rady na období 2015 - 2018

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.