Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu, 5. 6. 2015

Stavební práce, předpokládaná hodnota: 1 729 000,-Kč bez DPH   

Rada Jihomoravského kraje svým usnesením 6854/15/R105 schválila příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava střešní římsy“ dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně návrhu výzvy a zadávacích podmínek.

Počátek běhu lhůt:                        5. 6. 2015

Nabídku poslat do:                      19. 6. 2015, do 12:00

Bližší informace, včetně zadávací dokumentace, jsou k dispozici na Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, dostupném na adrese zakazky.krajbezkorupce.cz

VŘ 2014

Rozšíření a obnova stávající výpočetní a audiovizuální techniky organizace
Datum zveřejnění: 12. listopadu 2014
Lhůta pro podávání nabídek: 26. listopadu 2014 do 16:00

Vypsána veřejná zakázka malého rozsahu viz dokumenty ke stažení:

Výzva

Příloha 1 (PDF)

Příloha 1 (XLSX) - editovatelná varianta Přílohy 1. Zadavatel může doplnit v modrých polích specifikaci nabízeného zboží a kusovou cenu, zbytek je dopočítán automaticky.

Příloha 2

Dodatečné informace

(Zodpovězené dotazy soutěžících k VŘ)

odpovědi z 21. listopadu 2014

Kupní smlouva

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.