Vážení rodiče,

předem bychom Vám chtěli moc poděkovat za vyplnění dotazníku k distanční výuce. Cílem dotazníku byla zpětná vazba od zákonných zástupců žáků/rodičů k distančnímu vzdělávání. Do dotazníkového šetření byli zapojeni respondenti – zákonní zástupci/rodiče žáků 1. – 4. ročníku oboru EL, OA a IS.

Vyhodnocení dotazníku k distanční výuce

 >>> PRO RODIČE <<<

>>> PRO ŽÁKY <<<

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena