Ekonomický tým 2021 (celostátní kolo)

Ve dnech 14. a 15. prosince 2021 se uskutečnilo celostátní kolo soutěže Ekonomický tým, které bylo letos pořádáno Obchodní akademií Písek. Z epidemiologických důvodů bylo vyvrcholení této soutěže tříčlenných týmů realizováno distanční on-line formou v prostředí Moodle a MS Teams.

Náš tým ve složení Zuzana Drtilová (4. A), David Pelikán (4. A) a Petr Pospíšil (3. L), který vítězně postoupil z krajského kola, výborně reprezentoval nejen naši školu, ale celý Jihomoravský kraj. Skvěle si poradil s velmi silnou celorepublikovou konkurencí a stal se 3. nejlepším ekonomickým týmem v ČR.

Než se dozvěděli tento krásný výsledek, museli naši žáci nejdříve první soutěžní den během pěti hodin bez jakékoliv možnosti použití internetu nebo jiných zdrojů napsat pod dohledem kamer odbornou práci na předem neznámé téma (Moderní média v marketingu). V druhém soutěžním dni je pak čekal vědomostní test (ekonomika, účetnictví, finance, právo, informační technologie) a také prezentace před odbornou porotou, opět jen s pomocí vlastních znalostí, na zadané téma (Inflace).

Náš tým si se všemi oblastmi poradil opravdu skvěle a vynikal jak znalostmi, tak také kreativitou a schopností týmové práce a spolupráce, např. za třetí část, tj. prezentaci odborného tématu, si tým odnesl jako jediný ze zúčastněných plný počet bodů. Za to jim patří zcela právem výborné umístění v rámci celé ČR a díky němu také prominutí přijímací zkoušky na některé vybrané vysoké školy ekonomického směru.

Zuzaně, Davidovi a Petrovi moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i celého Jihomoravského kraje.

Garantky akce:
Ing. Alena Peňásová, předmětová komise EKO
Ing. Lenka Růžičková, předmětová komise UCE

Výsledková listina celostátního kola
soutěže Ekonomický tým

1. místo: OA Kolín

2. místo: OA České Budějovice

3. místo: OA a VOŠ Brno

Ekonomický team

David Pelikán (4. A), Zuzana Drtilová (4. A), Petr Pospíšil (3. L)