V rámci projektu Studium bez hranic VII (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) plánujeme pro studenty 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků vyšší odborné školy zahraniční stáž v Dublinu/ Londýně, která se uskuteční na začátku prosince (19 studentů) a dále v březnu/dubnu (19 studentů). Studenti budou pracovat v zahraničních firmách a institucích dle svého oboru studia.

Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45 000 Kč/účastníka). Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách.

V případě schválení projektu Národní agenturou v Praze se na konci května bude konat výběrové řízení na stáž. Konkurzu se mohou zúčastnit studenti současných 1. a 2. ročníků střední školy a 2. ročníků vyšší odborné školy. Studenti budou včas informováni vyučujícími cizích jazyků a třídními učiteli.

"Leták a informace o konkurzu 2020" 

"Prezentace nového projektu"

"Detailní informace o plánovaném konkurzu"

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.