Projektová výuka - fiktivní firma

Jedná se o fiktivní společnost (s. r. o.) založenou podle zákona o obchodních korporacích pod vedením CENTRA FIKTIVNÍCH FIREM v Praze.

Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. Ačkoliv nejsou používány skutečné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě, jako je tomu v reálném světě – firmy jsou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, živnostenské listy jsou vydávány, povinné odvody placeny, platební příkazy jsou zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny.

Fiktivní firma používá nástroje marketingu, jako je průzkum trhu, reklama, připravuje se na veletrhy. Její pracovníci uskutečňují všechny základní podnikové činnosti.

Fiktivní firma (společnost s ručením omezeným) je zakládána žáky pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. Každý pracovník centra má přidělenou agendu, která simuluje činnost reálných úřadů - správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, komerční pojišťovnu, obchodní rejstřík, živnostenský úřad, CEFIFBANKU, centrálního dodavatele. 

Pokud jsou zaměstnanci fiktivních firem velmi dobří, mohou po absolvování tohoto předmětu získat Osvědčení CEFIF potvrzující, že student absolvoval předmět fiktivní firma.

Ve školním roce 2019/2020 výuka předmětu Fiktivní firma neprobíhá.

http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem

Školní rok 2018/2019 ...

Školní rok 2017/2018 ...

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena