Finanční gramotnost do škol

V boji proti zadluženosti a nevycházení s penězi má největší význam prevence a vzdělávání. O to se snaží projekt Finanční gramotnost do škol, který získal akreditaci od MŠMT.

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy a pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti. 

Cesta k získání certifikátu Finančně gramotná škola

 bronzový – stříbrný - zlatý

  1. Úvodní schůzka, při které manager projektu informuje zástupce školy o projektu Finanční gramotnost do škol.
  2. Workshop pro učitele, jehož cílem jsou metodické a vzdělávací pokyny pro začlenění výuky finanční gramotnosti do vyučování.
  3. Projektové dny, jedná se o celodenní workshop pro žáky.
  4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je akreditováno MŠMT.
  5. Aktivity žáků v rámci finanční gramotnosti (video – reportáž, supervize, příklady dobré praxe, přednášky, semináře, workshopy).
  6. Na závěr škola získá CERTIFIKÁT finančně gramotná škola
    (bronzový – stříbrný - zlatý).

http://www.fgdoskol.cz/

https://www.facebook.com/fgdoskol/

Školní rok 2020/2021:

Zlatý certifikát – projekt Finančně gramotná škola (pdf, 457 kB) >>> 

Školní rok 2019/2020:

Konference „Škola základ života" >>>

Projektové dny >>>

Beseda s doc. Zamrazilovou >>>

ČNB Brno >>>

Má dáti dal, školní kolo >>>

Obhájené stříbro pro Kotlandu - Účetní olympiáda >>>

Soutěž Finanční gramotnost školní kolo >>>

Má dáti dal, celostátní kolo >>>

Ekonomická olympiáda >>>

Účetní tým školní kolo >>>

Finále Účetní tým >>>

Finanční gramotnost okresní kolo >>>

Školní rok 2018/2019:

GMV 2019 >>>

Globální finanční krize >>>

Finanční gramotnost I >>>

FRIENDLY ACCOUNTING >>>

Finanční gramotnost II >>>

Konference GLOBAL MONEY WEEK 2019 – ČNB Praha >>> 

Vyhodnocení GLOBAL MONEY WEEK 2019 >>>

GMW - Daňové poradenství a auditing >>>

Výstava 100 let české koruny >>>

Expozice Lidé a peníze >>>

 

 

 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena