Finanční gramotnost do škol

V boji proti zadluženosti a nevycházení s penězi má největší význam prevence a vzdělávání. O to se snaží projekt Finanční gramotnost do škol, který získal akreditaci od MŠMT.

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy a pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti. 

Cesta k získání certifikátu Finančně gramotná škola

 bronzový – stříbrný - zlatý

  1. Úvodní schůzka, při které manager projektu informuje zástupce školy o projektu Finanční gramotnost do škol.
  2. Workshop pro učitele, jehož cílem jsou metodické a vzdělávací pokyny pro začlenění výuky finanční gramotnosti do vyučování.
  3. Projektové dny, jedná se o celodenní workshop pro žáky.
  4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je akreditováno MŠMT.
  5. Aktivity žáků v rámci finanční gramotnosti (video – reportáž, supervize, příklady dobré praxe, přednášky, semináře, workshopy).
  6. Na závěr škola získá CERTIFIKÁT finančně gramotná škola
    (bronzový – stříbrný - zlatý).

http://www.fgdoskol.cz/

https://www.facebook.com/fgdoskol/

Školní rok 2020/2021:

Zlatý certifikát – projekt Finančně gramotná škola (pdf, 457 kB) >>> 

Ekonomický tým (pdf, 577 kB)

Ekonomická olympiáda (pdf, 465 kB)

Finanční gramotnost (pdf, 552 kB)

MÁ DÁTI DAL (pdf, 568 kB)

15. ročník soutěže v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2021“ (pdf, 490 kB)

Soutěž FINANČNÍ GRAMOTNOST (pdf, 505 kB)

GLOBAL MONEY WEEK 2021 (pdf, 464 kB)

Účetnictví (pdf, 628 kB)

GLOBAL MONEY WEEK 2021 (pdf, 499 kB)

KONFERENCE GLOBAL MONEY WEEK 2021 (pdf; 472 kB)

PROJEKTOVÁ TÝMOVÁ SOUTĚŽ V RÁMCI GLOBAL MONEY WEEKU 2021 (pdf, 484 kB)

Účetnictví (pdf, 595 kB)

GMW 2021 – OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE (pdf, 464 kB)

Ekonomická olympiáda (pdf, 467 kB)

Účetní tým (pdf, 548 kB)

 

Školní rok 2019/2020:

Konference „Škola základ života" >>>

Projektové dny >>>

Beseda s doc. Zamrazilovou >>>

ČNB Brno >>>

Má dáti dal, školní kolo >>>

Obhájené stříbro pro Kotlandu - Účetní olympiáda >>>

Soutěž Finanční gramotnost školní kolo >>>

Má dáti dal, celostátní kolo >>>

Ekonomická olympiáda >>>

Účetní tým školní kolo >>>

Finále Účetní tým >>>

Finanční gramotnost okresní kolo >>>

Školní rok 2018/2019:

GMV 2019 >>>

Globální finanční krize >>>

Finanční gramotnost I >>>

FRIENDLY ACCOUNTING >>>

Finanční gramotnost II >>>

Konference GLOBAL MONEY WEEK 2019 – ČNB Praha >>> 

Vyhodnocení GLOBAL MONEY WEEK 2019 >>>

GMW - Daňové poradenství a auditing >>>

Výstava 100 let české koruny >>>

Expozice Lidé a peníze >>>

 

 

 

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena