Finanční gramotnost do škol

V boji proti zadluženosti a nevycházení s penězi má největší význam prevence a vzdělávání. O to se snaží projekt Finanční gramotnost do škol, který získal akreditaci od MŠMT.

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy a pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti. 

Cesta k získání certifikátu Finančně gramotná škola

 bronzový – stříbrný - zlatý

  1. Úvodní schůzka, při které manager projektu informuje zástupce školy o projektu Finanční gramotnost do škol.
  2. Workshop pro učitele, jehož cílem jsou metodické a vzdělávací pokyny pro začlenění výuky finanční gramotnosti do vyučování.
  3. Projektové dny, jedná se o celodenní workshop pro žáky.
  4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je akreditováno MŠMT.
  5. Aktivity žáků v rámci finanční gramotnosti (video – reportáž, supervize, příklady dobré praxe, přednášky, semináře, workshopy).
  6. Na závěr škola získá CERTIFIKÁT finančně gramotná škola
    (bronzový – stříbrný - zlatý).

http://www.fgdoskol.cz/

https://www.facebook.com/fgdoskol/

Školní rok 2019/2020:

Konference „Škola základ života" >>>

Projektové dny >>>

Školní rok 2018/2019:

GMV 2019 >>>

Globální finanční krize >>>

Finanční gramotnost I >>>

FRIENDLY ACCOUNTING >>>

Finanční gramotnost II >>>

Konference GLOBAL MONEY WEEK 2019 – ČNB Praha >>> 

Vyhodnocení GLOBAL MONEY WEEK 2019 >>>

 

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.