Projektová výuka - Cvičná firma

Studenti v rámci tohoto předmětu založí reálnou vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele. Studentská společnost umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci.

Výukový předmět obsahuje:

  • výběr výrobku nebo služby, kterou bude firma poskytovat,

  • sestavení právního rámce studentské společnosti,

  • vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu,

  • sestavení managementu firmy, rozdělení pracovních úkolů

  • výroba produktů nebo poskytování služeb,

  • vedení účetnictví,

  • likvidace společnosti a sestavení výroční zprávy.

Studentská společnost je registrována u Junior Achievement, Czech Republic /JA – www.jacr.cz/. Je to nezisková organizace poskytující praktické ekonomické vzdělání na základních, středních a vyšších odborných školách. V ČR založil národní pobočku v roce 1992 pan Tomáš Baťa. JA je členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, která je přímo řízena Ministerstvem financí.

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2021/2022

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena