Informační služby - denní studium

Obor se zaměřením na knihovnictví a informační služby

Obor vzdělání

72-41-M/01

Délka studia

čtyřleté

Dosažený stupeň vzdělání    

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení
a certifikace

MATURITNÍ ZKOUŠKA
vysvědčení o maturitní zkoušce

Forma studia

denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolventi jsou odborně a kvalifikovaně připraveni pro práci ve veřejných knihovnách všech typů, informačních centrech a střediscích, muzeích, galeriích, archivech, nakladatelstvích, knihkupectvích, centrech mimoškolní výchovy a vzdělávání, popřípadě v masmédiích a státní správě. Úspěšní absolventi dle zájmu pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Nabízíme:

 • zaměření na humanitní předměty, českou a světovou literaturu
 • kvalitní výuka cizích jazyků - AJ, NJ
 • kvalitní příprava v oblasti odborných předmětů
 • rozsáhlou školní knihovnu s bezplatným vstupem
 • intranet - aktuální informace pro žáky i rodiče
 • 24hodinové připojení na internet, WIFI
 • odborné exkurze u nás i v zahraničí
 • 14denní praxe v institucích našich smluvních partnerů
 • podílení se na aktivitách, které probíhají v reálném prostředí paměťových institucí (Pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, Předčítání známých autorů apod.)
 • účast v žákovských odborných projektech 
 • možnost zapojit se do SOČ
 • možnost účasti na žákovské/studentské konferenci
 • možnost účasti na školních i jiných soutěžích

 

Učební plán

Učební plán pro 1. - 3. ročník 2020-2021 (pdf, 219 kB)

Učební plán pro 4. ročník 2019-2020 (pdff, 257 kB)

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě na studijním oddělení školy.

Maturitní zkouška pro šk. rok 2020/2021 (pdf,  214 kB) 

 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena