Návštěva z partnerské školy BFI Wien (březen 2023), německá soutěž

Třídenní návštěva jedné ze tříd škol BFI Margaretenstrasse ve Vídni byla pro naše hosty velmi pracovní, setkali se postupně s pěti třídami naší školy, pomohli nám s konverzační částí německé soutěže a navázali nové kontakty.

Vídeňská strana vybrala pro další kolo spolupráce třídu 1. ročníku obchodní školy v doprovodu vyučující němčiny Moniky Weinbauerové a učitele náboženství Mladena Dobrilovice. V pondělí hned po příjezdu na Kotlářskou se neplánovaně nahrnuli do hodiny ve 2.B, aby pomohli našim děvčatům s překladem vět do němčiny. Po krátké aklimatizaci jsme přibrali polovinu třídy 1.LB a vydali jsme se pěšky přes Kraví horu a Masarykovu čtvrť až k výstavišti s prostým cílem ukázat hostům z Vídně také širší centrum Brna, a především upozornit na prvorepublikovou funkcionalistickou architekturu.

Zásadní úkoly čekaly na Vídeňáky v úterý. V devět hodin jsme v jedné z učeben odstartovali první kolo německé soutěže. Šlo v něm o porozumění mluvené řeči v pětiminutovém videu a o nekomplikovaný kvíz na gramatiku a slovní zásobu. Novinkou letos byla návštěva tří studentů a jedné studentky z Gymnázia Matyáše Lercha, kteří si celou soutěž vyzkoušeli jen jako hosté mimo konečné pořadí, protože bylo jasné, že se svou až trojnásobnou hodinovou dotací zkrátka patří do jiné váhové kategorie. Je nutné připomenout, že naše německá soutěž je především motivačně-zábavnou akcí, která slouží k popularizaci výuky němčiny a k setkání s autentickým cizím jazykem. A k tomu jsme právě potřebovali naše Vídeňáky.

Druhé kolo bylo konverzační. Poté, co hosté z Rakouska přišli z jednotlivých hodin, kam byli rozděleni, se rozesadili v knihovně, vytvořili asi deset stanovišť, a účastníci soutěže tato stanoviště obcházeli s pracovním listem, na němž se nacházel seznam běžných konverzačních témat a bodovací tabulka. Rakouští žáci od nás dostali instrukce, že nemá jít o žádné výslechy, že mají povídat i oni, napovídat, vysvětlovat a rozdávat body velkoryse. Nejednalo se vždy nutně o rodilé mluvčí; jelikož se školy BFI Wien specializují na vzdělávání mladých lidí s migračním pozadím, mohli se naši soutěžící tu a tam setkat i s porotcem, pro nějž je němčina také dosud cizím jazykem. To ovšem nebylo na škodu, zkrátka to byl jen další důkaz, že němčina coby dorozumívací řeč funguje. S velkou spokojeností jsme konstatovali, že okamžitě padl ostych a rozhovory se živě rozběhly.

Hosté z GML by podle očekávání obsadili přední příčky, ale hned po nich následovali domácí soutěžící s minimálním bodovým odstupem, což přítomné vyučující němčiny velmi potěšilo. Nejlépe se umístili Matěj Červinka, Anežka Štorová a Klára Bucová.

Vídeňáci měli chvíli času na zhodnocení akce, občerstvení a oddych, poté jsme se již shromáždili u východu a tentokrát se třídou 3.K jsme vyrazili na prohlídku centra. Zhruba šestičlenné, jazykově smíšené skupinky dostaly pracovní listy v němčině, které je provedly po atraktivních stanovištích v centru a nutily je sbírat odpovědi na různé otázky. Po hodině a půl jsme se sešli na konci trasy, u lavičky Václava Havla, kde jsme spokojeně zjistili, že se nikdo neztratil.

Na třetí den návštěvy jsme zařadili již jen dvě menší aktivity, a sice dvojjazyčný zábavně-vědomostní kvíz, při němž opět 3.K a hosté vytvořili smíšené týmy, který byl následován setkáním s druhou polovinou třídy 1.LB, při němž si žáci a žákyně vyměnili kontakty kvůli dopisování.

Musíme říct, že z geografické blízkosti partnerské školy těžíme maximum a že nám naše přátelské vazby velmi pomáhají při podpoře výuky německého jazyka. Jsme rádi, že našim žákům a žákyním můžeme nabídnout neformální kontakt s německým jazykovým prostředím.

Garanti akce: Mgr. Tomáš Butala, Mgr. Klára Pelánková, Mgr. Zuzana Adamová

Galerie