Návštěva z partnerské školy BFI Wien (únor 2023)

V první den druhého pololetí nás přijela navštívit velká výprava z Vídně. Jednalo se o dvě třídy 4. ročníku obchodní akademie v doprovodu čtyř profesorek, z nichž tři se do spolupráce našich škol zapojily poprvé. Vzhledem k chladnému počasí jsme přichystali program tak, abychom část dopoledne strávili ve škole. Na přivítanou jsme zařadili vystoupení, která se osvědčila již v prosinci na vánoční besídce Kotlandy, hlavní částí programu ve škole byl dvojjazyčný zábavně-vědomostní kvíz, nechybělo zde ani pohoštění.

Autobus z Vídně nabral hodinové zpoždění, program proto začal až před jedenáctou hodinou. První, co vídeňští hosté na naší škole uviděli, byl legendární taneček hochů ze 4.L, jemuž se dostalo bouřlivého aplausu. Velký dojem udělal také Martin Šlegl z 1.D, který zahrál na akordeon. Z časových důvodů jsme bohužel museli vypustit lekci německého jazyka Alles Gute. Poté se žáci, kterých bylo celkem téměř sedmdesát, rozdělili do devíti jazykově smíšených týmů a ve dvou učebnách paralelně následoval kvíz postavený tak, aby nutil členy týmů efektivně komunikovat v němčině či angličtině. Nutno zdůraznit, že ke komunikaci nebylo třeba nikoho nutit, díky výše zmíněným vystoupením, kofole a chlebíčkům okamžitě zavládla živá, neformální atmosféra. Kvíz nám zabral zhruba hodinu, vítězům byly předány ceny, poté si zájemci prohlédli naši školu, mezitím jsme uklidili učebny a následně jsme se vydali do města.

Na Moravském náměstí startovala prohlídka centra, skupinky putovaly individuálně podle pracovních listů, doplňovaly odpovědi na otázky, jednotlivá zastavení byla zaměřena především na velké i miniaturní sochy a plastiky nacházející se v historickém centru. Trasa žáky dovedla až k lavičce Václava Havla, kde Vídeňáci dostali rozchod a v doprovodu našich žáků se vydali na oběd či na nákupy.

Celá návštěva se vyznačovala milou, spontánní atmosférou, žáci ze 3.LA se o hosty starali výborně a zodpovědně, praktickou cestou se přesvědčili o tom, že komunikace v cizím jazyce funguje tehdy, když je vůle a nutnost komunikovat, a že na gramatické chyby se v takových případech nehledí.

Garant akce: Mgr. Tomáš Butala

Galerie