Nebojte se matematiky

Cíl kurzu
Matematika je předmětem, ve kterém má stále větší počet žáků problémy. Tyto problémy se projevují hlavně při přechodu ze ZŠ. Nezvládnutí základního učiva bývá příčinou zhoršeného prospěchu v prvním pololetí SŠ často i o dva klasifikační stupně. Pokud žák nedostatky včas neodstraní, problémy se prohlubují a přetrvávají po celé čtyřleté studium. Protože je matematika maturitním předmětem a hraje důležitou roli i při vysokoškolském studiu ekonomických oborů, snaží se naše škola situaci včas řešit.

Ve školním roce 2019/2020 je na naší škole organizován kurz „Nebojte se matematiky“. Cílem kurzu je prohlubování a upevňování teoretických i praktických vědomostí právě probíraného učiva matematiky.

Komu je kurz určen
Kurz je určen pro žáky prvních ročníků všech studijních oborů.

Rozsah kurzu
Kurz je tvořen desetihodinovými bloky. Hodina výuky trvá 45 minut.

Přihlášení a platba
Do každého z vyhlášených bloků se student musí přihlásit zvlášť. Termín přihlášení do prvního bloku je 20. 9. 2019. Úhradu kurzovného je nutné provést do téhož data tj. 20. 9. 2019 a lze ji vykonat v hotovosti u paní Hany Šmerkové, kancelář 609, nebo bezhotovostně na účet školy 6876330247/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno a třídu žáka (jinak platba nemůže být identifikována a bude vrácena zpět).

PŘIHLÁŠKA 

ROZVRH KURZU

Náplň kurzu

Opakování učiva základní školy: numerické výpočty, množiny a intervaly, procenta, poměr a úměra, mocniny a odmocniny. 

Kontakty:
Mgr. Ing Lukáš Zouhar
zástupce ředitele
zouhar@oabrno.cz
+420 541 321 338

p. Hana Šmerková
rozpočtářka 
smerkova@oabrno.cz
+420 541 321 338 / kl.110

 

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena