4. 11. 2019

Beseda s doc. Ing. Evou Zamrazilovou, předsedkyní Národní rozpočtové rady, v maturitní třídě 4. L

Na čtvrtek 17. 10. 2019 přijala pozvání na naši školu doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., aby spolu s tiskovým mluvčím a analytikem Národní rozpočtové rady, panem Ing. Janisem Aliapuliosem,  seznámila studenty 4. L s úkoly této instituce.

Jejich přednáška na téma Dlouhodobá udržitelnost českých veřejných financí velmi nenásilným způsobem objasnila, jak fungují veřejné rozpočty, vysvětlila jejich vazbu na základní makroekonomické ukazatele, zdravotnictví, sociální problematiku a důchodový systém. Protože byli studenti „vtahováni“ do problematiky, uvědomovali si vzájemné souvislosti např. typu mezigenerační  soudržnost, téma stárnutí populace, relativita hodnoty makroekonomických ukazatelů a v neposlední řadě také historické souvislosti.

Více >>>