20. 5. 2019 14:42

Chcete zvládnout v pohodě obhajobu absolventské práce?

Jak si obhajobu připravit, čím začít, jakou zvolit strukturu obhajoby, co do prezentace patří a co nikoliv. Benefit workshopu spočíval ve sdílení odborných problémů, metodických postupů, návrhů řešení a vzájemné zpětné vazbě.

Garant akce Ing. Jarka Hnidáková Pecková