17. 11. 2016

Dobročinný bazar JA Firem

V pátek 11. listopadu 2016 se uskutečnil v naší škole Bazar JA Firem. Touto akcí se firmy již podruhé zapojily v rámci soutěže TOP JA Firma do dobrovolnictví. V loňském školním roce sbíraly firmy víčka pro nemocnou Elišku Spurnou z Brna.

Letošní akce spočívala v organizaci Bazaru JA Firem pro brněnskou nadaci VERONICA. Dobročinný bazar probíhal v učebně 315 od 8:00 do 13:00 h.

Žáci informovali o akci prostřednictvím letáků, které vytvořili a které byly umístěny v prostorách školy. Do této aktivity se zapojily všechny cvičné firmy. Předem byla navržena prezidenty firem jednotná cena pro všechno prodávané zboží (10 Kč). Výtěžek této akce bude jednotlivými firmami předán nadaci i s neprodaným zbožím. Firmy získají od nadace doklad o předané částce a převzatém zboží pro další prodej.

Akce měla značný ohlas, zapojili se do ní i někteří vyučující. Je třeba všechny zúčastněné žáky pochválit za její přípravu i realizaci.

Garant akce: Ing. Ivana Zbořilová