4. 3. 2019

Exkurze do Moravského zemského archivu

Mezi paměťové instituce, které shromažďují, uchovávají a zpřístupňují dokumenty kulturního dědictví, patří kromě knihoven také archivy. S žáky druhého ročníku jsme se vydali na prohlídku Moravského zemského archivu, který je největším archivem na Moravě. Jedná se o správní úřad řízený přímo Ministerstvem vnitra. Jsou v něm uloženy archiválie a dokumenty týkající se Jihomoravského a Zlínského kraje a kraje Vysočina.

Více >>>