4. 3. 2019

Extremismus, xenofobie, rasismus- Policie ČR

Lektor hovořil o současné extremistické scéně. Podstatnou část besedy věnoval problematice trestního práva: trestní odpovědnost mladistvých, nutná obrana, krajní nouze, druhy trestů apod. Věnoval se i tématu kyberšikany a nástrahám virtuální reality. Na konci dvouhodinového bloku byl prostor pro dotazy žáků, kteří se aktivně zapojovali do diskuze.

 

Garant akce: Mgr. Martina Šubová