1. 5. 2019

Jak jsme si zahráli v divadelním představení

Učitele vždy potěší, když si bývalí žáci vzpomenou na svoji školu. A ještě více, když od nich zároveň přijde nabídka na zajímavou exkurzi či přednášku. Tímto způsobem jsme se dostali se 3. K na Divadelní fakultu JAMU, kam nás pozval absolvent naší VOŠ oboru informační služby a knihovnictví Jakub-Vladislav Štrejn. Jakub studuje druhým rokem na JAMU obor dramatická výchova a společně se svými spolužáky a učiteli nám na chvíli umožnil stát se herci.

Více >>>