11. 4. 2019

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

V průběhu března se 100 žáků 2. ročníků zúčastnilo filmového festivalu dokumentárních filmů – Jeden svět na školách. Tento festival pořádá Člověk v tísni, o.p.s.

Žáci byli předem v hodinách ZSV seznámeni s obsahem a zaměřením festivalu a jednotlivé dokumenty jim byly představeny. Poté si žáci dokument vybrali. Třídy 2. B, C a K zvolily dokument Follow Me a třída 2. D dokument REDS, do toho. Filmové představení a následná diskuse proběhla v prostorách brněnského Buran Theatru na ulici Kounicova.

Více >>>