26. 3. 2019

Josef Klíma - „Zločin kolem nás“

Žáci všech 3. ročníků se zúčastnili přednášky spojené s besedou v Divadle Bolka Polívky o kriminalitě mládeže. Vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad je speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se žáci mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat a chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).

Akce měla velmi pozitivní ohlas.

Garant akce: Mgr. Martina Šubová