21. 11. 2017 09:20

Návštěva studentů 3. VK ve Středisku Teiresiás

Zde se naši studenti seznámili s architektonickou přístupností budov a s možnostmi služeb, které může Středisko Teiresiás poskytovat nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým studentům Masarykovy univerzity.

více  >>>