12. 10. 2018 09:04

Pasování prvňáčků v Knihovně Jiřího Mahena

Studenti se vrátili do svého dětství a zavzpomínali si na postavy z večerníčků, procvičili komunikaci s malými dětmi. Děti byly pasovány na plnohodnotné čtenáře a dostaly kartičku do knihovny, diplom, sladkosti a „rytířskou šerpu“.

více>>>