3. 1. 2019

Prosincová stáž ve firmách v Londýně

V období 2. 12. – 15. 12. 2018 se 19 žáků a studentů naší školy zúčastnilo dvoutýdenní stáže v Londýně. Jednalo se o praxi ve firmách pro žáky druhých a třetích ročníků obchodní akademie, lycea a SOŠ knihovnické, dále o praxi v odborných institucích pro studenty Vyšší odborné školy (obory sociální práce, ekonomicko-právní činnost, zahraniční obchod, informační služby a knihovnictví). Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou unií v rámci projektu Erasmus Plus (projekt 2018-1-CZ01-KA102-047145, Erasmus+ KA1).    

Více >>>