8. 1. 2017

PROTIKLADY SVĚTA NA NAŠÍ ŠKOLE – soutěž v počítačové grafice

V prosinci probíhala na naší škole soutěž v počítačové grafice na téma Protiklady světa. Cílem soutěže bylo prohloubit dovednosti žáků v práci s vektorovou a rastrovou grafikou na PC. U soutěžních prací se hodnotila originalita nápadu a estetická úroveň zpracování.

Do soutěže bylo přihlášeno 48 prací žáků SOŠ (oborů OA, EL a IS) a 65 prací studentů VOŠ. Soutěžící využívali vektorovou grafiku, rastrovou grafiku nebo jejich kombinace.  Nejčastějšími tématy prací byly „dobro a zlo“, „světlo a tma“, „černý a bílý“, „chudoba a bohatství“, „život a smrt“.

Ze žáků SOŠ se na 1. místě umístila Lenka Večeřová ze třídy 3.K, na 2. místě Karolína Balatková ze třídy 2.L a 3. místo obsadil Filip Vystrčil ze třídy 3.L.

Ze studentů VOŠ se na 1. místě umístil Petr Esterka  ze třídy 1.P, 2. místo získala Lucie Kebková ze třídy 1.P a  3. místo Karolína Stiskalová ze třídy 1.Q.

Fotogalerie...

Za SOŠ: Mgr. Hana Novotná

Za VOŠ: Mgr. Jana Junková