2. 1. 2018

Schulpartnerschaft

Po příjezdu do Vídně (využili jsme služeb Student Agency ) jsme byli přivítáni zástupkyní partnerské školy, paní Lenkou Apfeltaler, a přepravili se do místa odborné exkurze  - firma Schlumberger. Tam jsme se setkali s rakouskými žáky a následovala anglicky komentovaná exkurze. V rámci exkurze, film v angličtině a prohlídka,  se žáci seznámili s historií firmy ( od roku 1842 ) a s nejstarší metodou výroby sektu . Mohli si prohlédnout i prostory (sklepy) zrání sektů. Velmi zajímavé byly i informace z oblasti marketingu firmy.

Více >>>