28. 3. 2019 09:49

Seminář Přínosy individuální podpory ve vzdělávání

Získávat zkušenosti a kompetence v oblasti konferencí a seminářů patří cílům vzdělávacího oboru sociální práce. Na semináři se studenti mohli seznámit s jednotlivými organizacemi, které poskytují podporu dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, stejně jako s důvody, proč takové aktivity umožňovat. 

více >>>