21. 4. 2017 13:45

Smlouva je vztah a pacta sunt servanda

Provedl nás se studenty prvního ročníku zahraničního obchodu smluvními vztahy soukromého práva, přes ústavní právo až k radosti a cti střežit duchovní bohatství naší civilizace.
JUDr. Eva Klusáčková