28. 6. 2018 11:30

Studentská společnost Healthy Food 1. Q podpořila Vodicí pes z.s

Studenti 1. Q výrobou zdravých fitness svačinek v rámci studentské společnosti Healthy Food fungující dle výukového programu Junior Achievement a pod vedením Ing. Věry Matějkové podpořili neziskový sektor, uskutečnili 17. 5. 2018 setkání s Mgr. Pláteníkovou z organizace Vodicí pes a předali celoroční výtěžek z činnosti 5 500 Kč, přičemž obdrželi děkovný dopis za podporu neziskového sektoru a ochotu pomoc potřebným od Vodicí pes z.s. 

více>>>