4. 4. 2017 09:44

Světový den sociální práce

Světový den sociální práce - "Pět žen na Kilimanjaro"
V rámci oslav Světového dne sociální práce proběhla přednáška Mgr. Radomíry Keršnerové (Národní centrum pro rodinu) "Pět žen na Kilimanjaro" o úspěšné cestě klientek s roztroušenou sklerózou. Garantem akce byla Unie ROSKA.

Další přednáška z cyklu ke Světovému dni sociální práce proběhne 12. 4. 2017 v 10 h, kdy M. Plevová, DiS bude seznamovat studenty 2. ročníku VOŠ SP s problematikou transformace sociálních služeb. Zváni jsou i další zájemci z řad studentů a kolegů.