29. 5. 2018 07:52

Totalita a nekonečno

Výjezdní seminář, „Totalita a nekonečno“ v květnové Praze, nás provedl po stopách vrcholně statečného činu československého odboje. Se studenty prvních ročníků obou ekonomických oborů jsme šli po stopách výsadku Anthropoid a vyjádřili úctu Janu Kubišovi, Jozefu Gabčíkovi, Adolfu Opálkovi, Josefu Bublíkovi, Josefu Valčíkovi, Jaroslavu Švarcovi a Janu Hrubému spolu s nimi i mnohým dalším, kteří jim pomáhali.
Současně jsme se poklonili i památce Jana Palacha a rozsvítili svíčku i na Národní třídě pro vzpomínku na odvahu studentů v boji proti totalitě nacistické i komunistické. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě jsme se poklonili památce kardinála Josefa Berana, trápeného nacisty i komunisty, kteří zakázali jeho návrat do vlasti za života i po smrti a jehož ostatky se symbolicky do naší země letos vrátily. Uvědomili jsme si tak velmi naléhavě, že nechceme totalitu hnědou ani totalitu rudou a jak závazně zní slova našich ústavních zákonů.

…Věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti československé, odhodláni chránit nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů, jako svobodný a demokratický stát založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti…

(Preambule Ústavy)

… Nezapomeneme na trpké zkušenosti z dob, kdy lidská práva a svobody byly v naší zemi potlačovány…

(Preambule Listiny základních práv a svobod)

 

Garant: JUDr. Eva Klusáčková