20. 5. 2019 14:52

Výjezdní exkurze sociální práce na téma transformace sociálních služeb

Tématu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb se nevěnujeme jen teoreticky v rámci výuky, ale vyjeli jsme přímo do terénu, abychom si mohli prohlédnout klasické ústavní zařízení i komunitní bydlení zdravotně znevýhodněných klientů.

více>>>