29. 11. 2018

XXIV. veletrh středních škol

Megaakce? Ano, ale letos vše jinak. Snahou přilákat více zájemců došlo k rozdělení celé akce do dvou pavilonů. Do pavilonu G1 brněnského výstaviště přišli dospívající, kteří si za asistence svých rodičů chtěli vybrat své nové čtyřleté každodenní působiště. Do pavilonu G2 brněnského výstaviště byla přeřazena všechna vystoupení – prezentace škol, která se odehrávala jednak na pódiu o rozměrech 8 x 12 m a jednak u řady stánků, kde měly školy možnost prezentovat svoje zaměření.

Kotlářská jako každý rok nezklamala. Kromě tradičních oficiálních informací o studiu poskytla příchozím i velký umělecký zážitek.

Více >>>