11. 4. 2019

Žít s obrazy – činnost artoték

Místodržitelský palác na Moravském náměstí v Brně hostil mezinárodní sympozium tematicky zaměřené na artotéky a prezentaci současného umění. Artotéky jsou veřejné půjčovny umění, které jsou (stejně jako knihovny, muzea a galerie) obecně nazývány jako paměťové instituce. Naši žáci měli jedinečnou možnost zažít atmosféru odborné mezinárodní konference a vyslechnout zajímavé příspěvky o artotékách ve Vídni či v Plzni. V rámci akce jsme také navštívili Artotéku Moravské galerie (Pražákův palác, Husova 18), která je od roku 2017 součástí Knihovny Moravské galerie.

Více >>>