6. 2. 2017

ŽLUTÝ

V letošním roce navázala naše škola spolupráci s časopisem Žlutý.

Časopis Žlutý vydává skupina STUDENT AGENCY  pro svoje klienty ve vlacích a autobusech RegioJet v celé České a Slovenské republice a vychází jako měsíčník.

Žáci naší školy zde mohou prezentovat své práce a autor textu vybraného redakční radou časopisu dostane vnitrostátní jízdenku podle svého výběru zdarma.

Prvním uveřejněným textem je práce s názvem Země panenek žákyně třídy 4. K Hany Bartlové.

Nahlédněte...

      

PhDr. Eva Bilíková, garant projektu