Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022  aktualizace březen 2021 

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE

přijímáme 70 uchazečů do denní i dálkové formy
75-32-N/01
EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST

přijímáme 80 uchazečů do denní a 60 uchazečů do dálkové formy
68-41-N/03

Výsledky třetího kola přijímacího řízení

>>> Výsledky přijímacího řízení Sociální práce 3. kolo (denní forma) <<<
>>> Výsledky přijímacího řízení Sociální práce 3. kolo (dálková forma) <<<
>>> Výsledky přijímacího řízení Ekonomicko-právní činnost 3. kolo (denní forma) <<<
>>> Výsledky přijímacího řízení Ekonomicko-právní činnost 3. kolo (dálková forma) <<<

>>> Poučení pro přijaté uchazeče (denní forma) září 2021 <<<
>>> Poučení pro přijaté uchazeče Sociální práce (dálková forma) září 2021 <<<
>>> Poučení pro přijaté uchazeče Ekonomicko-právní činnost (dálková forma) září 2021 <<<
>>> Informace pro nepřijaté uchazeče září 2021 <<<

Přihlášku je nutné doložit:

  1. ověřenou kopií maturitního vysvědčení (nejpozději v den konání přijímacího pohovoru) – nepočítáme průměr
  2. ověřenou kopií vysvědčení za poslední ročník střední školy

Přihlášky ke studiu uchazeči doručují na adresu: Kotlářská 9, 611 53 Brno.

Kritéria přijímacího řízení  aktualizace k 19. 3. 2021

Formulář přihlášky zde (pdf, 2007 kB)

SOCIÁLNÍ PRÁCE

EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena