Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

PŘIJÍMÁME BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

75-32-N/01, Sociální práce

přijímáme 70 uchazečů do denní i dálkové formy

68-41-N/03, Ekonomicko-právní činnost

přijímáme 80 uchazečů do denní a 60 uchazečů do dálkové formy

Kolo

Termín podání přihlášky

Termín přijímacího pohovoru

2. kolo

31. 7. 2022

30. 8. 2022

Uchazeč podává přihlášku jen na jeden z nabízených vzdělávacích programů a pouze na jednu z nabízených forem vzdělávání v rámci celé vyšší odborné školy.

Přihláška ke studiu (pdf; 2 006 kB)

Přihlášku je nutné doložit:

  1. ověřenou kopií maturitního vysvědčení (nejpozději den před konáním pohovoru – 29. 8. 2022)
  2. ověřenou kopií vysvědčení za poslední ročník střední školy

Přihlášky ke studiu uchazeči doručují na adresu: Kotlářská 9, 611 53 Brno.

Kritéria přijímacího řízení:

Ekonomicko-právní činnost – denní forma vzdělávání (pdf; 222 kB)

Ekonomicko-právní činnost – dálková forma vzdělávání (pdf; 222 kB)

Sociální práce (pdf; 223 kB)

Formulář na doložení praxe - program Sociální práce (pdf; 240 kB)

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena