Projektový den VOŠ sociální

Pro rozšíření odborných kompetencí studentek a studentů oboru Sociální práce často zveme odborníky z praxe, aby přinesli své zkušenosti. Na základě zájmu studentů jsem tentokrát zvolila témata Sexuální asistence a také Zabydlování osob bez přístřeší.

Hostkami dnešního Projektového dne byly paní Lucie Procházková z Domova pro osoby se zdravotním postižením Paprsek a dále Bc. Alena Denevay z MMB. Posluchačům a posluchačkám interaktivní formou přinesly nové informace. Smysl podobných akci potrhuje zpětná vazba, např. „Zpestření výuky“, „Informace, které jsem nevěděl a překvapily mě“, „Za mě super věci, o kterých se moc nemluví“. Posluchači také oceňovali uplatněný neformální přístup.

Podobné reakce nabíjí novou energií, budu se tedy těšit na další podobnou akci!

Garant akce: Mgr. Alena Krausová, vyučující oboru Sociální práce

Galerie