I. - Beseda s Ing. Evou Dobšíkovou

V návaznosti na návštěvu Terezínského gheta a pevnosti v loňském školním roce jsme uspořádali dne 16.9.2013 Besedu s Ing. Evou Dobšíkovou, autorkou knihy Naše doba a my v ní. Paní inženýrka se narodila v roce 1932 a je člověkem, který byl nejdéle skrývaným dítětem za druhé světové války před nacisty. Její otec, obětavý lékař, měl židovský původ a rodina byla persekvována, otec proto ukončil svůj život sebevraždou. Skoro všichni jeho příbuzní zemřeli během války. Maminka, učitelka, malou Evu tři a půl roku ukrývala v domku starého poštmistra ve Vranovicích, kde holčička žila v samotě a permanentním ohrožení... Chtěli jsme, aby nám především o této své životní etapě vyprávěla... a ona nás okouzlila svou vitalitou, inteligencí, humorem a obrovským optimismem, který si uchovala.
Pamatujeme si slova z její knihy: „Poctivé tvůrčí úsilí lidí se nemůže beze stopy ztratit. V budoucnu, jindy a jinak, možná i v příštích generacích, se jejich dílo bude znovu k našim dědicům vracet, aby pomohlo navigovat život dobrým směrem.“

DVD, které jsme jako školní dílo pořídili a které zachycuje jak návštěvu Terezína tak i Besedu, je možné si vypůjčit u mě (JUDr. Eva Klusáčková).

II. - „ Labyrintem světa a rájem srdce“

6. listopadu 2013 jsme uspořádali výjezdní seminář „ Labyrintem světa a rájem srdce“
V prvním čtyřhodinovém bloku se naše devatenáctičlenné společenství na základě Platónova podobenství jeskyně snažilo prohlédat zdání, které přináší povrchní vnímání reality. Lépe jsme si uvědomili, kde jsou duchovní kořeny naší západní civilizace. Otevřená mysl přinesla nápad a domluvu, co uděláme pro malé kamarády ze ZŠ Stará.
Po občerstvení mysli se občerstvilo i tělo společným jídlem, které připravily a donesly studentky.
Rájem srdce  nás provedla slečna Pavla z Ústavu sociální péče Kociánka, seznámila nás i s dalšími milými, srdečnými a zajímavými obyvateli Kociánky a my zjistili, že si navzájem máme co předávat... a že nepůjde rozhodně o poslední návštěvu!
Třetí labyrintní blok nás zavedl geograficky daleko - civilizačně blízko, na přednášku renomovaných odborníků o současné situaci v Izraeli. Blízkovýchodní problematika nás věru pohltila, tříhodinová přednáška nabytá fakty, která nemáme možnost jinde slyšet, utekla neuvěřitelně rychle. Až u poslední společné čokolády jsme si uvědomili, že jsme spolu strávili bez přestávky dvanáct intenzivních smysluplně prožitých hodin...a že nás putování snad posunulo v naší mysli do domu srdce svého…

Fotogalerie (jpg)

III. - „ Motýlí párty pro slečnu Pavlu“

V prosinci 2013 jsme se těšili na už třetí „ Motýlí párty pro slečnu Pavlu“.
S Pavlou se přátelíme už několik let, žije na Kociánce, má za sebou nepříjemné životní etapy a přesto je veselá, něžná, krásná a úžasně tančící, má tedy zkrátka všechno, co  mají motýli, odtud i její přezdívka, kterou jsme jí kdysi k její velké spokojenosti dali.
Pro tuhle slečnu Motýlka vždy, již od roku 2011, připravujeme oslavu jejích narozenin v prostorách naší školy, s velkým překvapením, ve velmi slavnostním prostředí ve kterém zpíváme, tančíme, povídáme a dobrou vůli a spoustu legrace spolu máme.

Fotogalerie (jpg)

IV.  - "Kruh radosti 2"

A jak jsme 6.11.2013 na výjezdním semináři vymysleli, tak jsme 24.4.2014 udělali.

Chtěli jsme se znovu setkat s dětmi ze ZŠ nám. 28.října, pobočka Stará, s nimiž se známe již od naší akce Kruh radosti z roku 2012 a podnítit je k poznání, že knížka může být kamarád a pomocník a rádce a že kdo ji přečte, tomu uspořádáme v září 2014 slavnost čtenářů.
Tři týdny jsme vybírali dětské knížky u spolužáků, přidaly se i dvě vyučující, sešlo se 60 knih.
Nachystali jsme si hádankový kvíz, který vyjadřoval základní myšlenku celého setkání, vzali nástěnku a kytaru a vydali se v desetičlenné skupině přes park na návštěvu 3.A.
Kamarádi od minule vyrostli, spoustu věcí se ve škole naučili a měli s námi takovou chuť přemýšlet, nadšeně se zapojit do čtení a luštění hádanek, bystře odpovídat na naše dotazy, pomáhat si a také nám s naším neumělým zpěvem a jejich nadšení z knížek bylo tak nakažlivé, že tříhodinové společenství nás propojilo i s naší emocionalitou, šlo o vzájemné obdarování.

Kruh radosti se naplnil pospolitostí a myšlenka „JSME RÁDI SPOLU“ ožila.

Fotogalerie (jpg)

V.  - "Adopce na dálku"

Květen 2014 přinesl radostnou událost! Stali jsme se adoptivními rodiči téměř dvanáctiletého ukrajinského kluka Maksima, je z Tjačivského okresu v západní části Ukrajiny, žije ve velmi chudých podmínkách, výborně se učí a naše peníze, 600 Kč měsíčně, mu pomohou s úhradou základních životních potřeb, nákladů na zdravotní péči a vzdělávání.
Nechcete se přidat? Příspěvek je (podle počtu zapojených) zhruba 20 Kč měsíčně, zkrátka jedno kafe v automatu…
Osud Ukrajiny jako našeho téměř souseda nám přece nemůže být lhostejný a budoucnost rovná se mladí studenti, není-liž pravda?

JUDr. Eva Klusáčková

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena