Konference START-UP PIONÝRSKÁ!


Vážení a milí všichni,
dovoluji si s radostí nabídnout k půjčení Sborník Konference START-UP PIONÝRSKÁ!, kterou jsme se studenty 1.Q, 1.P a 2.P pořádali 13.11.2015.

Taktéž DVD z naší akce, profesionálně natočené a umístěné na dvou nosičích. Sborník má 30 stran, první část tvoří Rukověť, druhou vlastní Sborník studentských odpovědí. Studenti odpovídali výstižně, opravdově a je pro nás, kantory, povzbudivé, že jen dva a půl měsíce vzdělávacího procesu u nás, je o takový kus kvalitativně posunulo. Není nic tristního na tom, že mnoho z nich k nám přichází až poté, co se nedostanou na vysokou, není tak důležité kdo k nám přichází, mnohem důležitější je, jako ve všech pomáhajících profesích, kdo od nás ve třetím ročníku po absolutoriu odchází a ten kvalitativní rozdíl mezi příchozím a absolventem je přidaná hodnota školy a ta naše je prostě vysoká. K nám tedy přišli v září vesměs lidé frustrovaní z toho, že se nedostali na vysokou ekonomickou, podnikatelskou atd, jestliže v polovině listopadu jsou schopni se nasadit, a to mimo výuku, resp. vysoce nad náročné studijní povinnosti, takovým všestranným způsobem, jde o důkaz, že my- všichni vyučující a studenti - tvoříme dobré dílo!

Chtěla bych se s Vámi podělit o naději, která vzešla z průběhu Konference a ze studentských odpovědí.  O naději, že zvládneme všechny obtíže budeme-li opravdu chtít a zvládneme je svobodně, inteligentně, s hrdostí, s odvahou, citem, lidskou důstojností, elánem a smyslem pro humor!

Eva Klusáčková

 

Motýlí párty pro slečnu Pavlu    Již popáté!

7.12.2015 oslavenkyně vše výstižně shrnula: „Zase mnozí z Vás jsou z nové party a zase oslava byla úžasná!“

A jak úžasná? Zapálené svíčky ve tvaru velkého motýla, nazdobené zářící stoly, krásně zabalené dárky pro Pavlu, nádherný tác pro nás od Pavly a hlavně radost, srdceberoucí tanec Motýlka pro mámu, která už není mezi námi, divoké křepčení a zpěv všech, lidský had ve zběsilé jízdě po školních chodbách s chechtající se Pavluškou v čele peletonu.

A vzájemné děkování a objímání!

DVD u Evy Klusáčkové

 

Adopce na dálku

V zimě jsme našemu Maximovi  koupili a poslali skvělé  zimní boty, kromě měsíčních příspěvků samozřejmě.

17. 2. 2016 přijel za námi do školy Mgr. Ondřej Rozkopal a prezentoval desetiletou pomoc Diecézní charity pro Ukrajinu a Moldávii, současnou situaci na Ukrajině a mnoho z ukrajinského Majdanu, informace, z nichž mrazilo.

 

Hodnoty = Hod noty?

Aneb slova se smějí, i když nesmějí…

Mezioborový seminář, který se stal společenstvím, trval čtyři hodiny, během kterých jsme dozvěděli, jak a kudy se do českého právního řádu dostala klíčová slovní spojení, která nás nesou a jejichž aplikace nám pomáhá činit naši životní cestu smysluplnou.

Skutečnosti, o kterých jsme mluvili jsme zpečetili společným jídlem masa s kostí, nekvašený chléb představoval Knackebrot, vajec, hořkých bylin. Také sladkého charosetu, čili jablek se skořicí a oříšků a hrozinek a medu, jablka pro všechny donesl jeden z nás a charoset připravila pro všechny také jedna z nás. Červený džus nahradil červené víno, jsme na pracovišti a ve škole, že…

Představivosti pomohly i ukázky z velkolepého studentského divadla, které před skoro deseti lety benefičně hráli naši studenti na téma o němž jsme také hovořili a závěr?

Hodnoty = Hod noty! Zpívejme je tak dlouho jak dlouho půjdeme a naše cesta bude mít smysl…

Tak které to jsou?

Víru v cokoliv nebo kohokoliv nikdo nemůže ani nesmí druhému vnutit, navíc by to bylo stejně kontraproduktivní jako „ bít někoho proto, aby získal lásku k bližnímu“.

Víra je intimní, velmi osobní záležitost

Jsme však povinni vědět odkud z jaké historie a z jakých kořenů či pramenů se systém hodnot do našeho právního řádu dostal!!!

Nejdůležitější je co člověk dělá

Slova jsou důležitá, skutky důležitější

 • Nedělej jiným, co nechceš, aby oni dělali tobě
 • Svoboda spojená s odpovědností
 • Schopnost rozeznat správné od nesprávného
 • Lidská důstojnost
 • Práva a povinnosti, které platí pro všechny
 • Péče o chudé, bezmocné, nemocné, vdovy, sirotky, postižené, neprávem pronásledované
 • Presumpce neviny
 • Odpuštění po nápravě, pokání a nápravě škody
 • Dodržování smluv, včetně povinnosti vůči ostatním, podřízeným, zvířatům, životnímu prostředí
 • Rytmus pracovního cyklu a odpočinku
 • Oddělení církve od státu
 • Nezávislé soudnictví
 • Občanská práva nadřazená zájmům státní a církevní moci
 • Nepřípustnost a neplatnost vlastního přiznání jako důkazu před zákonem
 • Povinnost se celý život vzdělávat od generace ke generaci bez ohledu na cokoliv, kdy cílem vzdělání je zušlechtění ducha!
 • Oběť pro lásku a Láska je silnější, než smrt je studentské doplnění, díky za ně i za ně…

 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena