Motýlí párty pro slečnu Pavlu

Prosinec je u nás ve škole už šest let spjatý s "Motýlí párty pro slečnu Pavlu". Letos se na narozeninové oslavě a ve studenty svátečně vyzdobené chodbě a místnosti, setkali lidé z prvního a druhého ročníku zahraničního obchodu, dvě vyučující a naše oslavenkyně Pavla - Motýlek z Ústavu sociální péče Kociánka. Okouzlila nás dárkem v podobě vyšívaného anděla. Její dárek je krásný a dojemný tím, že ho pro nás vyšívala TÝDEN! Kolik lidí by pro Vás něco vyrábělo týden, navíc když jejich ruce mají handicap...? Moc si toho vážíme, Motýlku! A naše dárky - pončo, náramek, řetízek, kabelka a další věci, tak ve světle tohoto úsilí trochu bledly, ale Pavla z nich měla velkou radost a vzájemné potěšování, jsme vyjádřili jsme zpěvem a tančením a společným jídlem. Pavla dostala i úžasný dort, který upekla jedna studentská máma a my se ovládli a podařilo se ho uchovat a zavézt ho neporušený na Kociánku, tak Motýlku, dobrou chuť a dobrý rok!

DVD u Evy Klusáčkové

Fotogalerie (jpg)

Adopce na dálku

Za rok 2016 se nám na ukrajinského kluka Maxima podařilo vybrat 7.800 Kč, čili ještě o jednu částku 600 Kč navíc a dostal od nás i trendy set čepice, rukavice a nákrčník. Skladba adoptivních rodičů je rozmanitá a proměnlivá i co se počtu týče. Jeden student se podílí pravidelně větší částkou, jedna studentka také zaplatila více než 25 Kč, důležité je, že se každý měsíc nakonec dá dohromady potřebných 600 Kč, které pomůžou aspoň jednomu dítěti na Ukrajině. Snad už letos návštěva Maxima vyjde!

Konference “Kruh radosti“
Náš vlastní projekt „Kruh radosti“ běží již od roku 2012 a je nesen myšlenkou, že jsme dobří sousedé a kamarádi s dětmi z vyloučené lokality na ZŠ Stará (ZŠ nám. 28. října).

Akce je v Programu naší společenské odpovědnosti, souvisí ale samozřejmě i s právem.
V prvních ročnících studenti obou ekonomických oborů probírají Ústavu, Listinu základních práv a svobod, občanský zákoník. Kromě frontální výuky formou přednášek je v terciárním vzdělávání podle mého názoru vhodné, přímo nutné, používat i aktivní metody výuky, včetně zážitkové formy. Vždyť veškeré vzdělávání je o souladu s hodnotami, k veškerým klíčovým kompetencím vede cesta jen přes hodnotové vzdělávání. Preambule Ústavy nám všem přece explicitně nařizují zachovávat a rozvíjet nedotknutelnost našich hodnot – svobody a lidské důstojnosti, naše země je státem založeným na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, na povinnosti střežit duchovní bohatství, mezi které patří péče o potřebné, soucit, milosrdenství, pomoc. Preambule Listiny základních práv a svobod zdůrazňuje obecně sdílené hodnoty lidství a demokratické a samosprávné tradice, vlastní text odkazuje na skutečnost, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Občanský zákoník klade důraz na dobré mravy, na zákaz bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

Konference „Kruh radosti“
V listopadu jsme dětem předali 420 knížek, které jsme nasbírali…

7. 3. 2017
Děti nemohly k nám do školy, proto jsme si pronajaly sál v CM v Lužánkách, připravili pro ně workshopy – tančení, hledání písmenek, malování, míčové soutěže, společně jsme zpívali, hráli, jedli a dali dětem bublifuky, aby u písničky „Chválím Tě země má“ mohly foukat bubliny, jediné bubliny, které uznáváme! Všechny ostatní - psychické, mediální, sociální, mentální - jsou nám z duše protivné. Bylo nám spolu dobře.

Fotogalerie (jpg)

8. 3. 2017
Beseda s p. Ing. Karlem Holomkem z Rady vlády ČR pro menšiny
A hlavně vzdělaným, statečným, jiskrným a vtipným člověkem, vyprávěl svůj životní příběh, na kterém lze vlastně demonstrovat kus našich dějin. A besedovali jsme otevřeně i o dalších současných věcech.
Děkujeme za důvěru a ochotu, pane inženýre, vážíme si jí!

Eva Klusáčková a Jarmila Hnidáková Pecková a studenti 1. Q a 1. P

3. 5. - 5. 5. 2017
Charitativní Bazárek
Zrealizovaný nápad studentek druhého ročníku sociální práce, kterým bychom chtěly vyjít na novou dobrou cestu, kdy studenti tohoto oboru dělají i pro sociální práci, která je čímsi navíc, nad akcemi, kterých se účastní v rámci výuky a které pořádají jiné organizace než naše škola. Věci nápaditě zaplnily ve dnech 3. 5. – 5. 5. 2017 sborovnu a podařilo se vybrat 6.334 Kč, které jsme předaly osobně Ing. Renatě Sedláčkové z mobilního Hospicu sv. Martina v Blansku. Vzhledem k tomu, že jde o naši absolventku, bylo přínosné, že nám současně s poděkováním o hospicu a své motivaci vyprávěla. Studentky zaslouží uznání, chopily se akce kreativně a iniciativně.

 

 

 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena