Společenská odpovědnost představuje dobrovolný závazek chovat se v rámci své činnosti odpovědně k prostředí i společnosti. Zasahuje do oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Je založena na dobrovolnosti, důvěryhodnosti a má dlouhodobý charakter. Společenská odpovědnost je závazek, který je naplňován zaměstnanci a stanovuje zásady, hodnoty a vzorce chování při veškeré činnosti školy. Společenská odpovědnost se netýká pouze zaměstnanců, žáků a studentů, ale i jejich rodičů a společně tak tvoří jednu komunitu.

Základní hodnoty společenského chování

  • Objektivnost

Uplatňujeme princip spravedlnosti a nestrannosti. Kritéria hodnocení jsou předem dána, důsledně dodržována a všem dostupná.

  • Rovné příležitosti

Uplatňujeme rovný přístup k žákům, studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, a to bez ohledu na jejich národnost, rasu, sexuální orientaci či náboženské vyznání.

  • Právo na soukromí

Chráníme osobní údaje všech zaměstnanců, žáků a studentů a poskytujeme stejný prostor všem pro plnění úkolů.

  • Transparentnost

Všechny činnosti školy a její rozhodnutí jsou v souladu s platnou legislativou. K zveřejňování informací využíváme příslušené informační zdroje (například webovou stránku školy).

  • Humanita a demokracie

Pedagogové jednají na základě principů humanity a demokracie a tyto principy se snaží prosazovat a seznamovat s nimi své žáky a studenty.

  • Seberealizace

Všichni zaměstnanci školy mají právo na seberealizaci – respektují svoji osobnost i osobnosti ostatních.

  • Podpora

Pedagogové podporují rozvoj schopností a dovedností žáků a studentů podle jejich možností s ohledem na jejich věk a vývojové potřeby. Vždy upřednostňují laskavý přístup, ochotu pomoci a respektují svobodu myšlení.

  • Spolupráce

Školou prostupuje duch tolerance, solidarity a spolupráce. Kolegialita a otevřená komunikace vede k předcházení možných konfliktů. Kolektivní práce mezi žáky a pedagogy, pedagogy navzájem a rodiči se odráží v pozitivní atmosféře školy.

Odpovědné jednání, chování a postoje

Zasazujeme se o zlepšování kvality života školy, lokální komunity a společnosti jako celku. Zavazujeme se k odpovědnému a etickému chování v následujících oblastech: ekonomické, sociální a environmentální. Usilujeme o zařazení těchto témat do činností, kde je to žádoucí a společensky prospěšné. Témata jsou zahrnuta do výuky, mezipředmětových vztahů a jsou prezentována na akcích, soutěžích, projektech a ostatních aktivitách školy.

Školní rok 2018/2019 - akce

Seminář „Můžeš podnikat“ | více >>>

Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii (1939) | více >>>

Beseda s paní Boženkou Šlechtovou | více >>>

Návštěva Správy uprchlických zařízení Zastávka u Brna | více >>>

Beseda s paní Vlastou Černou | více >>>

Exkurze v Kanceláři prezidenta republiky | více >>>

Social Erasmus in Schools | více >>>

Národní potravinová sbírka | více >>>

100 let duchovního dědictví v Československu | více >>>

Návštěva 1. BV na Dni otevřených dveří Centra Anabell | více >>>

Knihovna Střediska Teiresiás | více >>>

Dobrovolníci z oboru Sociální práce opět pomáhali | více >>>

Školní rok 2017/2018 - akce

ŽLUTÝ | více... >>

Spolupráce s bfi Wien | více... >>

Studium bez hranice | více...>>

Beseda s paní Věrou Sosnarovou | více >>>

Literární soutěž: Skrytá paměť Moravy 2017/2018| více >>>

Předčítání v Dětské nemocnici | více >>>

Prezentiáda 2018| více >>>

Workshopy pro žáky SŠ a lycea| více >>>

Totalita a nekonečno| více >>>

Knihovnický program pro školku s prasátkem Peppou| více >>>

Program s Andersenem, tentokrát o pejskovi a kočičce| více>>>

Debatiáda 2017/2018| více >>>

Odborná exkurze do Dobrovolnického centra 67| více >>>

Předčítání v domově pro seniory| více >>>

Sbírka dětských knih do nemocnic a dětských domovůvíce >>>

Panenky pro UNICEF| více >>>

Organizace Tichý svět| více >>>

Světlo pro svět| více >>>

Exkurze do Osvětimi| více>>>

Školní rok 2016/2017 - akce

Studium bez hranice | více...>>

Školka v knihovněvíce ...>>

Charitativní bazárek

Jak jsme Listovali | více...>>

Vzájemná spolupráce s Masarykovou univerzitou | více...>>

Pomoc pro UNICEF | více... >>

Sbírka hraček pro děti | více... >>

Prezentiáda 2017| více >>>

Stali jsme se patrony „vodicího“ štěnětě! | více... >>

ŽLUTÝ | více... >>

Správně vidíme jen srdcem | více... >>

PROTIKLADY SVĚTA NA NAŠÍ ŠKOLE – soutěž v počítačové grafice | více... >>

Dobročinný bazar JA Firem | více... >>

Žáci ze Základní školy na Horáckém náměstí v naší knihovně | více... >>

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.