Spolupráce s vídeňskými školami

Spolupráce naší školy se zahraničními partnery je pro nás důležitá a probíhá nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich jsou i dlouholetá partnerství s vídeňskými školami Schulen des BFI Wien a Schulzentrum Friesgasse. Součástí obou těchto škol je obor obchodní akademie. A právě náplň škol, která naše žáky spojuje, dává předpoklad k efektivnímu využití vzájemných setkávání a naplnění cílů jednotlivých projektů. Obě školy pravidelně se svými žáky navštěvují Brno a naši žáci mají možnost zúčastnit se každý rok exkurzí do Vídně, kde navštíví jak partnerskou školu, tak vždy i některé ze zajímavých míst Vídně. Oba projekty jsou založené na přátelských vztazích obou stran, zájmu žáků, ochotě poznávat nové věci či snaze hledat společná témata a potřeby. I v následujících letech bude naše škola oba projekty podporovat, snažit se prohlubovat vzájemná přátelství a hledat další možnosti spolupráce a inspirace.

Spolupráce se školou Schulen des BFI Wien

Spolupráce se školou Schulzentrum Friesgasse

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena