Spolupráce s bfi Wien

Již od roku 1992 nepřetržitě probíhá spolupráce s vídeňskou školou „Schulen des BFI Wien“. Jedná se o velkou obchodní akademii s více formami a obory studia se sídlem na Margaretenstraße 65 v centru Vídně. Zřizovatel školy, Berufsförderungsinstitut Wien (Institut pro podporu profesního vzdělávání) se rovněž specializuje na další vzdělávání dospělých. Naše partnerská škola má žáky a studenty více než čtyřiceti národností.

Během dlouholeté spolupráce jsme se zapojovali do různých programů a projektů (Leonardo da Vinci, Erasmus+, EdTRANS, EdTWIN), velmi nám však záleží na kontinuitě našich setkání, takže vzájemné návštěvy se vždy odehrávaly a odehrávají i mimo rámec uvedených projektů. S mnoha vídeňskými kolegy máme vybudované přátelské vazby, proto se nám daří každou společnou akci plánovat pružně a neformálně.

Při vysílání našich žáků na třítýdenní prázdninové praxe v rámci programu Leonardo nám učitelé partnerské školy pomáhali hledat vhodná praktikantská místa (banky, pojišťovny, odborové organizace, telekomunikace), zorganizovat ubytování, postarali se o uvedení praktikantů do příslušné firmy a sloužili jako kontaktní osoby na místě. Totéž zázemí poskytujeme studentům školy bfi Wien, kteří jezdí na prázdninové praxe do Brna (nyní program Erasmus+) v počtu 4-8 za rok.

Velmi rádi jsme se po několik let zapojovali do projektů EdTRANS a EdTWIN vedených Střediskem služeb školám v Brně. Při nich jsme se zaměřovali na oblasti služeb, kultury a vzdělávání, v nichž jsme mohli sledovat paralely mezi Vídní a Brnem (podnikatelské záměry, turismus velkoměsta, maloměsta a venkova, trávení volného času mládeže, příměstské rekreační oblasti).  Patřily sem i krátkodobé stáže učitelů, kdy naši kolegové odučili několik hodin ve Vídni a vídeňští učitelé zase u nás.

Během školního roku se obvykle konají dvě dvoudenní setkání (jedno v Brně, jedno ve Vídni) a jedno až dvě jednodenní. Posledních několik let k nám přijíždí skupina vídeňských žáků vždy v únoru, aby nám pomohli s konverzační soutěží v němčině.

Uvádíme alespoň některé společné akce z posledních let.

  • Dvoudenní přírodovědná exkurze do NP Podýjí /Thayatal
  • Tvorba dvojjazyčných brožur pro Technická muzea v Brně a ve Vídni
  • Organizace rockového koncertu v Brně
  • Návštěvy Moravského krasu, Mohyly míru, Slavkova u Brna, galerie Zetor, Památníku písemnictví na Moravě, pivovaru Ottakringer, Vídeňské ekonomické univerzity a mnoha dalších jednotlivých zajímavostí v Brně a ve Vídni

Soustředíme se na to, aby naši žáci byli při zahraniční spolupráci maximálně zapojeni i organizačně (tvorba programu, doprovázení Vídeňáků, chystání občerstvení), aby si procvičovali své jazykové kompetence (NJ, AJ), aby navazovali nové kontakty a poznávali Vídeň a Rakousko prostřednictvím místních. Akce se školou bfi Wien slouží v neposlední řadě i k tomu, aby se prohlubovaly vazby napříč našimi obory a ročníky. Je totiž dobrou praxí, že se na zahraniční spolupráci podílí skupiny sestavené z žáků všech ročníků obchodní akademie, lycea a knihovnických a informačních služeb.

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.