Spolupráce s VŠ

MENDLOVA UNIVERZITA V BRNĚ - UNIVERZITNÍ PROJEKT TRENÉRSKÁ ŠKOLA

Naše škola spolupracuje s MENDELU v rámci vzdělávacího programu, který umožňuje získání pedagogické kompetence učitelům odborných škol. V rámci projektu může škola využívat systém vzdělávacích aktivit, který našim vyučujícím poskytuje možnosti zkvalitnění jejich trenérské práce.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolek Rezekvítek
Projekt EduForum 

Projekt EduForum (Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí , reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659) na němž spolupracují týmy z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolku Rezekvítek, má za cíl vytvořit fungující společenství akademiků a učitelů zaměřené na sdílení vědeckých poznatků a zkušeností z praxe. Hlavním účelem je prostřednictvím mezioborového dialogu docílit zkvalitnění výuky předmětů rozvíjejících témata přírodních věd a odborných předmětů vyučovaných na středních odborných školách. Jedním z výstupů je profesní portfolio podpořených učitelů, které si účastníci z projektu odnášejí, společně s novými kontakty, znalostmi i zkušenostmi, inspiracemi z návštěv kolegů v jejich školách apod. Naše škola je jednou za zapojených škol.

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena