Výměnný pobyt v Německu (březen 2023)

Po tříleté odmlce jsme navázali kontakt s partnerskou školou Andreas Schneider Schule v německém Heilbronnu.

V neděli 26. března ráno jsme se vydali malým autobusem do Německa. Po celodenní namáhavé cestě autobusem jsme večer dorazili do Heilbronnu, kde nás již netrpělivě očekávali němečtí studenti se svými rodiči. Po srdečném přivítání se žáci rozjeli do svých „nových domovů“.

Oficiální uvítání se konalo v pondělí v 9 hod v Andreas-Schneider Schule, kde jsme byli přivítáni ředitelem školy. Žáci se seznámili s programem na celý týden a prošli jsme společně prostory školy, která sestává z více pavilonů a je velmi rozlehlá.

Odpoledne byl na programu výlet do blízkého Stuttgartu, kam jsme bohužel nejeli, neboť v celém Německu probíhala stávka dopravců. Náhradní program byl rovněž zajímavý. Žáci si mohli prověřit své znalosti z různých vědních oborů ve vědecko-zábavním parku Experimenta.

Od úterý již žáci měli odborný program. Společně se svým německým partnerem absolvovali třídenní stáž ve vybrané německé firmě: např. Marbach, Mercedes, Mulfinger, ASS Schule a další.

Ve večerních hodinách jsme se všichni setkali při společném programu, zahráli bowling, povečeřeli jsme a prohlédli si centrum města.

V pátek po ukončení firemních stáží si žáci připravili prezentace o firmách a zhodnotili přínos poznatků a získané zkušenosti. Velice kladně hodnotili i program celého týdne.

Na sobotu ráno byl naplánován v 9.00 odjezd do České republiky. Plni zážitků a nových zkušeností jsme se vydali na cestu domů.

Co mezinárodní spolupráce přinesla žákům?

  • získali nové kamarády, přátele, se kterými jsou i nadále v elektronickém kontaktu
  • zdokonalili se v německém jazyce a anglickém jazyce
  • dozvěděli se více o partnerské zemi
  • seznámili se s firemní kulturou německých podniků
  • získali větší sebedůvěru a pocit odpovědnosti

Zapsala: PhDr. Dana Ciencialová

Galerie