Workshop „Drogová závislost a sociální práce v její prevenci“

Studentský sociální projekt Kláry Tonkové ze 3.r. VOŠ vzdělávacího programu Sociální práce pro žákyně a žáky z 8. tříd se snažil, aby i děti z případných sociálně znevýhodněných rodin získaly informace o této problematice, ve které je nesmírně důležité právě předcházení danému patologickému jevu. Studentka si získala přednáškami i workshopy od posluchaček a posluchačů inspirativní a pochvalné zpětné vazby.

JUDr. Eva Klusáčková

Galerie